El anime está previsto que se estrene el 22 de septiembre de 2021 en la plataforma Disney+. 


Staff

Estudio de animación: Geno Studio, Kamikaze Douga, Kinema Citrus, Production I.G, Science SARU, Studio Colorido, Trigger

Directores: Abel Góngora, Choi Eun Yeong, Haga Hitoshi, Igarashi Yuuki, Imaishi Hiroyuki, Kamiyama Kenji, Kimura Taku, Mizuno Takanobu, Otsuka Masahiko

Diseñadores de personajes : Hori Takafumi, Okazaki Takashi

Música: Kevin Penkin

Productor: Ishikawa Mitsuhisa


Fuente: Nautiljon